Home

Dit is de homepagina van Lálendi Productions.

 

Hier kunt u alle video’s vinden van Lálendi Productions die op Youtube te vinden zijn. Alle video's bestaan uit opnames van IJslandse paarden die hebben deelgenomen aan bepaalde evenementen. Het doel van deze website is om een database te vormen van IJslandse paarden, in principe zoals ze te zien waren in de sport of fokkerij.

 

Zodra er een nieuwe video van een evenement beschikbaar is, is deze te vinden via direkt zoeken op Youtube.

 

Pas wanneer alle opgenomen video's van een evenement op Youtube zijn gezet wordt het evenement toegevoegd aan Events op de homepage.

Daarna worden de video's toegevoegd aan de lijsten met paarden onder Horses.

 

This is the homepage of Lálendi Productions.

 

Here you can find all video's from Lálendi Productions on youTube. 

All video's contain recordings from Icelandic horses that participated at certain events. The aim of this website is to create a video database of Icelandic horses, generally as they were seen in sport – or breeding events.

 

As soon as a new video is available, it can be found by direct search on youtube

 

When all videos of an particular event are on youtube, the event will be placed on the Event page.

 

After that, the videos will be added to the list of horses under Horses.

 

 

Dies ist der Homepage von Lálendi Productions.

 

Hier finden sie alle video’s von Lálendi Productions die auf YouTube zu finden sind. Alle video’s sind Aufnahmen von Islandpferden die in bestimmten Veranstaltungen Teilgenommen haben. Der Zweck dieser Website ist es, eine Datenbank mit Islandpferde zu formen, im Grunde, wie sie in der Zucht und Sport zu sehen waren.

 

Sobald ein neues Video eines Ereignisses verfügbar ist, wird es über Direkt suchen auf Youtube zu finden.

 

Wenn eine Veranstaltungen vollständig auf Youtube integriert ist, sind die Videos bei die Bestimmte Veranstaltung hinter Events auf der Homepage verfügbar.

Nachdem werden die Videos hinzugefügt an die Liste der Pferde.