Home

                  

    Dit is de homepagina van Lálendi Productions. Contact: lalendi@gmail.com


Hier kunt u alle video’s vinden van Lálendi Productions die op Youtube te vinden zijn. Alle video's bestaan uit opnames van IJslandse paarden die hebben deelgenomen aan bepaalde evenementen. Het doel van deze website is om een database te vormen van IJslandse paarden, in principe zoals ze te zien waren in de sport of fokkerij.


Alle video's van evenementen voor 2019 zijn te vinden via direkt zoeken op Youtube. Vanaf 2019 worden de opnames alleen nog maar op BitTube gezet. Hierdoor is het mogelijk de video te zien zonder reclames en met geluid

                   

    This is the homepage of Lálendi Productions. Contact: lalendi@gmail.com


Here you can find all video's from Lálendi Productions on youTube. 

All video's contain recordings from Icelandic horses that participated at certain events. The aim of this website is to create a video database of Icelandic horses, generally as they were seen in sport – or breeding events.


All video's from events before 2019 can be found by direct search on youtube. After 2019 recordings will only be put on BitTube. Here you can watch the video without commercials and with sound.
               

     Dies ist der Homepage von Lálendi Productions. Contact: lalendi@gmail.com


Hier finden sie alle Videos von Lálendi Productions die auf YouTube zu finden sind. Alle Videos sind Aufnahmen von Islandpferden die in bestimmten Veranstaltungen Teilgenommen haben. Der Zweck dieser Website ist es, eine Datenbank mit Islandpferde zu formen, im Grunde, wie sie in der Zucht und Sport zu sehen waren.


Alle Video's einer Veranstaltung bevor 2019 sind über Direkt suchen auf Youtube zu finden. Ab 2019 werden die Videos nur noch auf BitTube hochgeladen. Hier kann mann die Videos sehen ohne Werbung und mit Ton.